Obchod se dřevem a jeho produkty

Obchod se dřevem a jeho produkty

Prodej dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje domácí suroviny dovršuje poslední etapu správy a využívání lesů a lesní půdy. Jde o jeden ze základních projevů trvale udržitelného hospodaření v lesích a jeho cílem je co nejlépe zhodnotit vynaloženou práci našich předků.

Proto nabízíme vlastníkům lesa možnosti výhodného odkupu dřevní hmoty i nastojato, nebo zprostředkování jejího prodeje.

Nabízíme:

  • výkup dříví k jakékoli formě (i nastojato)
  • manipulaci dříví dle Vašich požadavků
  • zajištění těžby a přibližování dříví
  • odvoz dříví vlastními prostředky

Garantujeme výbornou platební morálku a způsob plateb dle požadavků zákazníka.

  • prodej palivového dříví
  • prodej řeziva - desky, fošny, hranoly, latě - včetně impregnace BOCHEMIT QB

Garantujeme výhodné ceny zejména pro konečného odběratele.

© 2006 Břinčil, Code & design by GOLEM GROUP